CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN - Phần 4
Con người ở thời đại nào cũng cần cái dũng, sự bình tĩnh, điềm đạm để đương đầu với mọi thách thức trong cuộc sống. Vậy nên, sẽ chẳng là thừa thãi khi chúng ta, những con người đang sống ở thế kỷ 21, lật lại từng trang sách để trở về với thời quá khứ xa xưa mà học hỏi tinh thần, cách sống và làm việc của những con người sống mãi trong lịch sử. Đó là những giá trị cốt lõi mà chúng ta vẫn cần học tập và rèn luyện mình hằng ngày nếu muốn hoàn thiện bản thân, đem lại hạnh phúc cùng lợi ích lớn lao cho chính mình và toàn xã hội.