CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN - Phần 3
Cuốn sách nhỏ nhắn với 13 chương cô đọng nhưng giá trị của nó thì khó có thể đong đếm. Chỉ có thể đọc thật chậm, ngẫm thật sâu mới thấy hết hàm lượng trí tuệ cao siêu chứa đựng trong đó. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở những điều như vậy thì thật uổng phí tâm huyết của tác giả khi viết nên cuốn sách này. Bởi nội dung của nó không chỉ kể về những câu chuyện kể về sự dũng cảm của người xưa mà còn bàn phương pháp cụ thể để rèn luyện đến một tinh thần điềm đạm. Do đó, cuốn cẩm nang này cần được đem ứng dụng vào chính bản thân mỗi người và đời sống hàng ngày.