CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN - Phần 2
Với văn phong dung dị nhưng sâu sắc, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, một học giả nổi tiếng của Việt Nam những năm 50, 60 của thế kỉ trước, đã dẫn dắt người đọc bước vào thế giới của các thánh nhân, những con người đã đạt đến đỉnh cao của sự bình yên trong tâm hồn. Tưởng như xa vời, khó có thể với tới nhưng thực ra lại vô cùng gần gũi như nằm ngay trong tầm tay mình.