CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN - Phần 1
Một cuốn sách giản dị, mộc mạc nhưng hàm chứa những giá trị sống sâu sắc, đúc kết từ những gì tinh túy nhất của những con người đã làm nên lịch sử cùng nền văn hóa triết học Đông phương từ bao đời. Các bậc thánh nhân vốn cũng xuất thân từ những con người bình thường như bao người khác. Họ sinh ra không phải đã có sức mạnh thể chất vượt trội hay quyền phép nào đó có thể cảm hóa lòng người. Sức mạnh của họ nằm ở sự điềm đạm, khả năng đương đầu với thách thức, nguy hiểm mà lòng không chút nao núng, xáo động.