CƯ DÂN Ở BẢY QUẬN CHỊU THIỆT HẠI DO THIÊN TAI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN THẤT NGHIỆP

Thứ Năm, 01/19/2023
Bộ Lao động Georgia vừa cho hay người lao động ở bảy quận có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thất nghiệp, để bù đắp cho tiền lương bị mất do cơn giông dữ dội vào ngày 12 tháng 1.

CƯ DÂN Ở BẢY QUẬN CHỊU THIỆT HẠI DO THIÊN TAI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN THẤT NGHIỆP

Những người sống ở quận Butts, Henry, Jasper, Meriwether, Newton, Spalding và Troup, đều đủ điều kiện ghi danh nhận hỗ trợ. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa, cung cấp quỹ liên bang cho người dân ở các quận này.

Ủy viên Lao động Tiểu bang Bruce Thompson cho biết “Thiệt hại nặng nề do thiên tai thường buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa để sửa chữa, khiến chủ sở hữu và nhân viên không có thu nhập. Những khoản trợ cấp thất nghiệp liên bang này giúp cung cấp một cầu nối tài chính cho đến khi thu nhập của họ tiếp tục.”

Tiểu bang cho biết hình thức hỗ trợ này khác với bảo hiểm thông thường, vì nó mang lại lợi ích cho những người tự làm chủ, nông dân, người điều hành trang trại, người khai thác gỗ, nhân viên được trả hoa hồng và những người khác không đủ điều kiện theo chương trình của tiểu bang. Người nộp đơn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tuần lên tới 365 Mỹ kim.

Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước tiên phải ghi danh bảo hiểm thất nghiệp thông thường trên trang web của Bộ Lao động Georgia hoặc ghi danh trực tiếp tại bất kỳ trung tâm nghề nghiệp nào của Bộ Lao động. Bộ Lao động Georgia sau đó sẽ thông báo cho người nộp đơn nếu họ cũng đủ điều kiện xin hỗ trợ thất nghiệp do thảm họa. Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ này là ngày 17 tháng 2. Người nộp đơn cũng phải xác minh thu nhập của họ.


Có thể bạn quan tâm
CẦN SA Y TẾ SẮP ĐƯỢC BÁN HỢP PHÁP Ở GEORGIA
CẦN SA Y TẾ SẮP ĐƯỢC BÁN HỢP PHÁP Ở GEORGIA
CẦN SA Y TẾ SẮP ĐƯỢC BÁN HỢP PHÁP Ở GEORGIA
SẼ CÓ THÊM CẢNH SÁT TRONG SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN Ở DECATUR
SẼ CÓ THÊM CẢNH SÁT TRONG SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN...
SẼ CÓ THÊM CẢNH SÁT TRONG SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN...
BỘ BA ĐẠI DỊCH ĐANG SUY GIẢM Ở GEORGIA
BỘ BA ĐẠI DỊCH ĐANG SUY GIẢM Ở GEORGIA
BỘ BA ĐẠI DỊCH ĐANG SUY GIẢM Ở GEORGIA
DÂN BIỂU GREENE BÁC TIN MUỐN TRANH CỬ PHÓ TỔNG THỐNG
DÂN BIỂU GREENE BÁC TIN MUỐN TRANH CỬ PHÓ...
DÂN BIỂU GREENE BÁC TIN MUỐN TRANH CỬ PHÓ TỔNG...
TĂNG TRƯỞNG VIỆC LÀM Ở GEORGIA VẪN RẤT MẠNH
TĂNG TRƯỞNG VIỆC LÀM Ở GEORGIA VẪN RẤT MẠNH
TĂNG TRƯỞNG VIỆC LÀM Ở GEORGIA VẪN RẤT MẠNH
DÂN BIỂU ĐỀ XUẤT CHÍNH QUYỀN TRẢ TIỀN CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN
DÂN BIỂU ĐỀ XUẤT CHÍNH QUYỀN TRẢ TIỀN CHO...
DÂN BIỂU ĐỀ XUẤT CHÍNH QUYỀN TRẢ TIỀN CHO NHỮNG...
TÀI XẾ XE BUS TRƯỜNG HỌC KHÔNG CHO HỌC SINH XUỐNG XE
TÀI XẾ XE BUS TRƯỜNG HỌC KHÔNG CHO HỌC SINH...
TÀI XẾ XE BUS TRƯỜNG HỌC KHÔNG CHO HỌC SINH XUỐNG...
BÁC SĨ CHO LỜI KHUYÊN VỀ TRƯỜNG HỢP CẦN CẤP CỨU
BÁC SĨ CHO LỜI KHUYÊN VỀ TRƯỜNG HỢP CẦN CẤP...
BÁC SĨ CHO LỜI KHUYÊN VỀ TRƯỜNG HỢP CẦN CẤP CỨU
ATLANTA TỔ CHỨC LỄ CƯỚI TẬP THỂ VÀO LỄ TÌNH NHÂN
ATLANTA TỔ CHỨC LỄ CƯỚI TẬP THỂ VÀO LỄ TÌNH...
ATLANTA TỔ CHỨC LỄ CƯỚI TẬP THỂ VÀO LỄ TÌNH NHÂN
CẢNH SÁT VIÊN BỊ NGƯỜI BIỂU TÌNH BẮN TRỌNG THƯƠNG
CẢNH SÁT VIÊN BỊ NGƯỜI BIỂU TÌNH BẮN TRỌNG...
CẢNH SÁT VIÊN BỊ NGƯỜI BIỂU TÌNH BẮN TRỌNG THƯƠNG